Zaključak o usvajanju Nacrta Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2018. godinu