Zaključak o usvajanju Nacrta Budžeta opštine Gacko za 2020. godinu