Zaključak o usvajanju Kalendara dešavanja u kulturi za 2017. godinu