Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po osnovu naknada od požara za 2017. godinu