Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju sporta za 2016. godinu