Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju kulture za 2016. godinu