Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji kapitalnih projekata za 2022. godinu, Načelniku opštine Gacko