Zaključak o usvajanju Izvještaja o reali. Programa zajed. komu. potro. 01.01.-30.06.2020. god, Odjelj za pros. plan. i civilnu zaš. OG