Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2022. godinu, JU “Kulturno – sportski centar” Gacko