Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2022. godinu, JU Informativno kulturni centar Gacko