Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2022. godinu, JP “Vodovod” Gacko