Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2021. godinu, Opštinske boračke organizacije Gacko