Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2021. godinu, JU “Turistička organizacija opštine Gacko”