Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2020. godinu Opštinske boračke organizacije Gacko