Zaključak o usvajanju izvještaja o radu za 2017. god. JU Informativno – kulturni centar Gacko sa Programom rada i finan. planom za 2018. godinu