Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2016. Opštinske organizacije Crvenog krsta Gacko