Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2016. JU “Kulturno sportski centar” Gacko