Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2016. JU „Kulturno sportski centar“ Gacko