Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2016. JP “Vodovod” A.D. Gacko