Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2016. JP “Komus” A.D. Gacko