Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 19/20. JPU “Dječiji vrtić” Gacko