Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Gacko