Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Kulturno – sportski centar Gacko za 2018. godinu i Program rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu