Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko za 2018. godinu i Program rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu