Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta OG i utrošku sre. budžet. rez. 01.01.-30.06.2020. godine Odjenj. za priv. finan, i dr. djela. OG