Zaključak o usvajanju Akcionog plana za prov. preporuka po Izvještaju Glavne službe za reviziju