Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti poljoprivrede sa Prijedlogom mjera Odjeljenja za privredu, fin.i društvene djelatnosti