Zaključak o prihvatanju Informacije o broju nezaposlenih lica po kvalifikacionoj strukturi