Zaključak o prihvatanju Inforacije o radu za 2020. godinu JU Narodna biblioteka Gacko