Zaključak o načinu prevazilaženja teške finansijske situacije u JP “Vodovod” A.D. Gacko