Uređenje školskog dvorišta Osnovne škole „Sveti Sava“ u Gacku