Ugovor o javnoj nabavci usluga-Izrada Urbanističkog plana “Gacko” i lokalni centar “Avtovac”