Ugovor o idejnom projektu parka u okviru RP Barica