Ugovor o adaptaciji sistema grijanja OŠ “Sveti Sava” Gacko sa sportskom dvoranom