Sistematska deratizacija na području opštine Gacko u jesen u 2019. godini