Sistematska deratizacija na području opštine Gacko (proljeće 2022. godine – jesen 2022. godine)