Sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva u opštini Gacko od oštećenja usled izvoza šume u 2019. godini