Sanacija i adaptacija centralnog grijanja objekta SŠC Pero Slijepčević Gacko i objekta OŠ Sveti Sava sa sportskom dvoranom u Gacku