Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora JPU “Dječiji vrtić” Gacko