Rješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Opštinske uprave opštine Gacko