Rekonstrukcija vodovodne linije u gornjem Burku od magistralnog puta Gacko – Foča prema kući Vuković – Adžić