Rekonstrukcija (asfaltiranje) lokalnog puta sa priključcima za sela Pusto Polje i Danići