Rekonstrukcija (asfaltiranje) lokalnog puta sa priključcima u selu Rudo Polje