Rekonstrukcija (asfaltiranje) lokalnog puta Gostinac – Crkva Miholjače sa priključcima