Radovi na uklanjanju granja i ostalog materijala na lokalitetu Košuta