Radovi na pripremi 44. regionalne stočne izložbe u Gacku