Radovi na izgradnji kanala oko deponije otpada u Kuli i na izradi propusta na ulazu u deponiju