PROGRAM – korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2017. godinu