Održavanje Veb prezentacije Opštine Gacko od 01.01 – 31.12.2018. godine