Odluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Gacko u 2020. godini