Odluka o usvajanju Plana kapitalnih ulaganja opštine Gacko za 2023. godinu